Lista aktualności Lista aktualności

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Tytuł zadania:

 „Zrównoważony rozwój- zbudujmy go wspólnie”

Koszt kwalifikowalny zadania: 1353,00zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 550,00zł

Opis zadania:

Zakup 10 kompletów klocków drewnianych, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć "Zrównoważony rozwój- zbudujmy go wspólnie". Zajęcia będą miały charakter praktyczno - teoretyczny. Rozpoczynać będą się spacerem, w trakcie którego dzieci wskazywać będą prowadzącemu, gdzie leża śmieci. Prowadzący będzie je zbierał do worka na śmieci, natomiast dzieci będą opisywać, jaki rodzaj śmiecia został znaleziony. Po zakończeniu spaceru, w sali edukacyjnej dzieci wspólnie z prowadzącym zastanowią się, w jaki sposób można by dany rodzaj znalezionego śmiecia zastąpić w swoim domu, ograniczając tym samym liczbę plastiku w domach. Poza tym omówiona zostanie również bardzo ważna kwestia: wyboru w miarę możliwości produktów pochodzenia lokalnego w kontrze do tych, które aby dostać się do naszych sklepów musiały przebyć podróż kontenerowcem. Zwieńczeniem zajęć będzie budowa z w/w klocków domów- dzięki czemu będzie możliwe podsumowanie tematu zrównoważonego rozwoju w oparciu o zadanie z wykorzystaniem surowca odnawialnego- jakim jest drewno.