Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zmianach w Obszarach Nieobjętych Gospodarowaniem

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w związku ze stwierdzeniem pogarszającego się stanu sanitarnego drzewostanu, objawiającego się grupowym występowaniem świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, wyłącza z listy obszarów nieobjętych gospodarowaniem drzewostan świerkowy o powierzchni 0,61 ha w wydzieleniu 362-d-00 w Leśnictwie Czapla.

Planowany zabieg  sanitarny w minimalnym koniecznym zakresie ma na celu ochronę stabilności sąsiednich drzewostanów świerkowych w rezerwacie przyrody „Jezioro Nidzkie”.     

W ramach kompensacji przyrodniczej, na listę obszarów nieobjętych gospodarowaniem w Leśnictwie Czapla wpisany zostaje drzewostan w wydzieleniu 295-m-00 o powierzchni 0,85 ha.

Adres leśny przed podziałem

Pow. (ha)

Rodzaj pow.

ONG

01-16-3-19-362-d-00

0,61

D-stan

Wycofany

01-16-3-19-295-m-00

0,85

D-stan

Dodany

 

Ponadto ze względu konieczność pielęgnacji ze względów sanitarnych i hodowlanych 22- letniego drzewostanu na gruntach porolnych, z listy lasów referencyjnych (nie objętych gospodarowaniem) wycofane zostaje wydzielenie 13-f-00 Leśnictwa Łuknajno.

W zamian na listę dodany zostanie wartościowy przyrodniczo, wodochronny drzewostan olchowy o powierzchni 1,47 ha w  wydzieleniu 47-k-00 Leśnictwa Łuknajno. Powierzchnia znajduje się pomiędzy cennymi drzewostanami na siedliskach przyrodniczych Natura 2000.

 

Adres leśny przed podziałem

Pow. (ha)

Rodzaj pow.

ONG

01-16-2-09-13-f-00

1,39

D-stan porolny

Wycofany

01-16-2-09-47-k-00

1,47

D-stan wodochronny

Dodany