Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje zabiegów planowanych do wykonania w 2019 roku w HCVF

W ramach konsultacji zabiegów planowanych do wykonania w 2019 roku w HCVF nadleśnictwo zamieściło dnia 29. 11 2018 r.  wykaz zabiegów gospodarczych w lasach HCVF. Dokument dostępny jest w zakładce NASZA PRACA -> Certyfikaty

Wszelkie uwagi można zgłaszać w terminie do końca roku na adres e-mail Nadleśnictwa maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl bądź pod adresem Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.