Lista aktualności Lista aktualności

Kornik kornikowi nierówny

Nauka o lesie nie należy do spraw prostych! Botanik skupia się na zgłębieniu świata roślin, zoolog na poznaniu królestwa zwierząt. A my? Leśnicy? Żeby móc uczestniczyć w tym niezwykle skomplikowanym procesie, jakim jest życie lasu, z którego w sposób odpowiedni chcemy korzystać, musimy przede wszystkim potrafić powiązać ze sobą niezliczoną ilość zależności… Jakich? Na przykład: woda i gleba; gleba i światło; gleba i grzyby; grzyby i rośliny; klimat i gleba; rośliny i owady…Owady… ano właśnie…

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że każdy gatunek owada, rośliny, grzyba jest w lesie konieczny. Niemniej jednak, aby korzystać z dóbr środowiska dbamy o to, żeby gatunki były w równowadze, nie wyrządzały szkód, a lasy pielęgnowane przez kilka pokoleń mogły później posłużyć w naszym codziennym życiu pod postacią miedzy innymi drewna.

Przykładów mówiących o zmniejszaniu zagrożenia spowodowanym znanym już owadem – kornikiem drukarzem- było przez ostatni czas wiele. Jakie lasy były przedmiotem tych dyskusji? Lasy Nadleśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej. Nie Białowieski Park Narodowy, nie rezerwaty, a las gospodarczy! To las, w którym na miejscu drzew już dojrzałych do wycięcia sadzone są kolejne. Las trwa tam wciąż i nieprzerwanie, a my korzystamy z drewna- surowca odnawialnego.

Biologia kornika jest taka, że występując w dużej ilości doprowadza do śmierci ogromne połacie lasu. Wszystko się zgadza. Tak działa natura. Ale! Drzewa te, które są pozostawione kornikowi mogłyby zostać spożytkowane w przyszłości przez ludzi. A jednak do tej pory temat ten wywołuje wiele oddzielnych zdań.

Kurtyna.

Odsłona druga: Lasy Bawarii. Gradacja kornika,  jak w lasach Puszczy Białowieskiej, która opanowała świerki. Kornik jest tam traktowany „zero- jedynkowo”. Stanowiąc zagrożenie dla racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Drzewa przez niego zaatakowane są po prostu usuwane. Zgodnie ze sztuką leśną. Kropka.

 I w Polsce i w Niemczech sytuacja dotyczy wyłącznie lasów gospodarczych, gdzie naszym obowiązkiem jest prowadzenie gospodarki leśnej. Wielomilionowe szkody w lasach gospodarczych nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza, że wiadomo, jak im zapobiec. Człowiek dlatego zdobywa wykształcenie w danym zawodzie, aby mógł później wykonywać swoją pracę zgodnie ze sztuką.

Masowe pojawienie się kornika u nas i w Niemczech, sposoby radzenia sobie z tą sytuacją nie mogą zostać przemilczane. Gdyby sytuacja miała miejsce w Białowieskim Parku Narodowym bądź w rezerwacie, można by toczyć dyskusje nad zasadnością wykonywania wszystkich prac, nad różnicami pomiędzy działaniami w naszym kraju, a sąsiednim. Według WWF nieodpowiednie działania w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej przejawiają się między innymi wycinką ponad 100 letnich drzew. Leśnictwo w Polsce ma ponad 100 letnią tradycję. Zatem efektem dobrze wykonywanych przez nas zadań jest właśnie tak zróżnicowany las, w którym mamy drzewa ponad 100 letnie, młodsze i najmłodsze. Ekosystem trwa. Drewno trafia do ludzi. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że drzewa ponad 100 letnie są wycinane, bo nikt z nas nie chciałby, aby 60 letnia sosna stanowiła konstrukcje naszego domu…zboża nie kosi się 3 miesiące wcześniej przed dojrzeniem kłosów…

Jakie są echa sytuacji ostatnich miesięcy lasów gospodarczych Puszczy Białowieskiej? Media doniosły o wyroku dotyczącym jednego z protestujących przeciwko wycinaniu drzew. Osoba ta napadła na jednego z pracowników Lasów Państwowych i została uznana przez sąd za niepoczytalną.

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną korzystając ze środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jednocześnie chroniąc przyrodę, korzystając z naturalnego i odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Wszyscy możemy podziwiać piękno natury w trakcie przebywania w lesie…w lesie gospodarczym.