Lista aktualności Lista aktualności

Młodzież z Technikum Leśnego w Rucianem – Nidzie posadziła nowe pokolenie drzew

Wiosna to bardzo pracowity czas w lesie. Trwają odnowienia. Najpierw troszkę teorii…

Odnowienie to proces powstawania w sposób naturalny lub sztuczny młodego pokolenia drzew i wiąże się zawsze z procesem rozrodu drzew i krzewów leśnych. Ze względu na stopień wykorzystania sił przyrody, a także wkładu pracy ludzkiej wyróżnia się odnowienie:

naturalne – przebiegające samorzutnie, samosiewem lub z odnowienia odroślowego, zwykle bez lub tylko z niewielkim udziałem człowieka. Działalność człowieka w tym procesie ograniczać się może do przygotowania gleby pod nasiona oraz zapewnienia urodzaju nasion poprzez szereg cięć i stopniowe odsłanianie samosiewu cięciami odsłaniającymi;

sztuczne – przebiegające przy pomocy siewu lub sadzenia, zawsze przy udziale człowieka. Udział przyrody w procesie odnowienia ogranicza się do zapewnienia optymalnych warunków wzrostu; cały proces przygotowania do sadzenia jak i samo sadzenie (siew) odbywa się przy udziale człowieka w sposób mechaniczny bądź ręczny.

W naszym nadleśnictwie tylko w tym roku odnowimy łącznie ponad 250 ha.

Jak co roku, w ramach praktyki, w prace odnowieniowe zaangażowali się uczniowie z klas pierwszych i drugich Technikum Leśnego w Rucianem-Nidzie.  Pod opieką nauczycieli i po krótkim przeszkoleniu przez Służbę Leśną czuwającą nad przeprowadzeniem prac, młodzież ruszyła na około 2 ha powierzchnię w leśnictwie Wejsuny, gdzie posadziła zarówno gatunki iglaste (przede wszystkim sosnę, która jest głównym gatunkiem lasotwórczym na naszym terenie oraz świerka) jak i gatunki liściaste (mi.in. dąb, lipę).

Młodzież z Technikum miała również okazję posadzić sadzonki świerka z zakrytym system korzeniowym. Nadleśnictwo otrzymało ze szkółki kontenerowej w Suwałkach 40 tys. sztuk tych sadzonek.

Stosowanie w gospodarce leśnej sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym ma swoje zalety:
- uzyskiwanie sadzonek o pożądanych proporcjach systemu korzeniowego do części nadziemnej,
- wydłużenie okresu sadzenia nawet do kilku miesięcy,
- wyeliminowanie błędów sadzenia przy stosowaniu specjalnych kosturów,
- zmniejszenie nakładów na poprawki z uwagi na wysoką udatność upraw wynoszącą w praktyce powyżej 95%,
- wyeliminowanie strat wynikłych z przesuszenia sadzonek w trakcie transportu.

 

Niestety koszty związane z produkcją i sadzeniem sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym wciąż jeszcze są większe niż przy produkcji sadzonek z otwartym systemem korzeniowym.

Młodzież z Technikum potwierdziła szybkość i łatwość zakładania upraw sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym. Uczniowie sprawnie odnowili ponad 2 ha powierzchnię, co uwidocznione zostało na zdjęciach J

Współpraca Nadleśnictwa z Technikum Leśnym ma długoletnią tradycję. Młodzież ze szkoły w ramach praktyk zawodowych ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności leśnych. Może też „od podszewki” poznać na czym polega praca leśnika - profesji w której kierunku się kształcą. Jest to też najlepsza okazja aby obserwować jak nasza praca wpływa na kształtowanie się ekosystemów leśnych.