Lista aktualności Lista aktualności

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

Nadleśnictwo Maskulińskie jako organizator wiodący imprezy  pod nazwą „Regaty żeglarskie leśników” wraz z Bractwem Żeglujących Leśników zapraszają wszystkich zainteresowanych                  do udziału w tegorocznym XVIII rejsie, który odbędzie się w południowej części Wielkich Jezior Mazurskich.

PROGRAM IMPREZY

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

6.08 – 10.08.2018 r.

  1. Dzień I  - 6.08.2018 r. (poniedziałek) godz. 1800 – Jezioro Kaczerajno- spotkanie integracyjno-edukacyjne uczestników. Organizator - Nadleśnictwo Pisz

 

  1. Dzień II – 7.08.2018 r. (wtorek) pływanie indywidualne.

 

 

  1. Dzień III – 8.08.2018r. (środa) godz. 1700 -  Pole namiotowe Flosek – spotkanie informacyjne przed regatami.

Organizator – Nadleśnictwo Drygały

 

  1. Dzień IV – 9.08.2018 r. (czwartek) godz. 1000 - start regat, wyścig długodystansowy                - trasa będzie podana w pierwszym dniu spotkania.

   Godz. 1700 – przystań  przy leśniczówce Guzianka,  spotkanie podsumowujące regaty:

   ogłoszenie zwycięzców, wręczenie pucharów i nagród, impreza integracyjna.

             Nadleśnictwo wiodące – Nadleśnictwo Maskulińskie.

 

  1. Dzień V – 10.08.2018 r. godz. 1000 - rozwiązanie regat.

W związku z organizacją „Regat żeglarskich leśników” w oparciu o Decyzję  nr 109 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 czerwca 2018 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe proszę o zgłaszanie uczestników wyłącznie za pośrednictwem jednostek organizacyjnych LP (zgodnie z § 15 ust. 4 ww. zarządzenia - w formie listy uczestników podpisanej przez kierownika zgłaszającej jednostki organizacyjnej) oraz pełnomocnictwo kierownika jednostki zgłaszającej, udzielone Nadleśniczemu  Nadleśnictwa Maskulińskie do zawarcia umów na obsługę imprezy przez podmiot zewnętrzny w ostatecznym terminie do dnia 20.07.2018r. Zgłoszenia i pełnomocnictwo prosimy przesyłać w formie skanu wyłącznie na adres mailowy Nadleśnictwa Maskulińskie  maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl.

Ilość miejsc ograniczona. Przewidywana odpłatność w zależności od ilości uczestników wyniesie ok. 50 zł/osobę i obejmie opłaty portowe, zapewnienie obsługi sędziowskiej, nagrody (puchary i dyplomy).

Pływanie odbywa się na sprzęcie zorganizowanym we własnym zakresie i na własne ryzyko. W regatach mogą brać udział wyłącznie łodzie turystyczne. Oświadczenia sterników oraz załogi będą zbierane w 1 dniu spotkania.

Uwaga! Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w regatach prosimy o podanie rozmiaru koszulek dla załogi.

 

Dalsza korespondencja obejmująca m.in. szczegółowy sposób rozliczania kosztów będzie kierowana bezpośrednio do jednostek zgłaszających.

Dodatkowych informacji w Nadleśnictwie Maskulińskie udzielają:

 

  1. Agnieszka Skrobol, tel. 723-020-111
  2. Anna Maria Ptak, tel. 505-512-122

                                                                        Krzysztof Czaporowski

                                    Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie