Lista aktualności Lista aktualności

ZAJĘCIA TERENOWE - STUDENCI LEŚNICTWA SGGW

                W dniu 11 czerwca 2018 r. w Nadleśnictwie Maskulińskie odbyły się zajęcia terenowe dla studentów leśnictwa drugiego stopnia studiów niestacjonarnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Zajęcia te odbywają się corocznie. Wizyta w Nadleśnictwie Maskulińskie to tylko jeden z trzech dni ćwiczeń terenowych zrealizowanych w Puszczy Piskiej. Pozostałe zajęcia odbyły się w Nadleśnictwach: Pisz i Spychowo.

 

Studentów w Nadleśnictwie Maskulińskie przywitał Nadleśniczy, Pan Krzysztof Czaporowski, a krótką prezentację multimedialną wraz z omówieniem specyfiki Nadleśnictwa Maskulińskie przedstawiła st. ref ds. edukacji leśnej Anna Maria Ptak.

Odwiedzając teren naszego nadleśnictwa, punktem, którego nie może zabraknąć w programie zwiedzania, jest zabytkowa Wyłuszczarnia Nasion im Z. Borońskiego. Studenci zostali zapoznani z w/w obiektem przez Leśniczego Sławomira Furę.

Z zagadnieniami dotyczącymi pozyskania drewna grupę studentów zapoznał inżynier nadzoru, Pan Janusz Łachacz.

 

Corocznie odbywające się zajęcia terenowe są doskonałą okazją do wymiany doświadczenia pomiędzy studentami, profesorami i leśnikami.