Asset Publisher Asset Publisher

Ocena upraw

Wrzesień i październik to m.in. czas oceny 5-letnich upraw w lesie. Oceniane są wszystkie uprawy pochodzenia sztucznego i naturalnego.

Udatność upraw ocenia się na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych takich jak:
- stopień pokrycia powierzchni przez uprawę - wyrażonego w procentach, określonego na podstawie liczby sadzonek na uprawie, łącznie z przyszłościowym odnowieniem naturalnym, w porównaniu do liczby sadzonek wynikającej z przyjętej więźby sadzenia,
- przydatność hodowlana – wyrażonego sumarycznym, procentowym udziałem stwierdzonych w uprawie sadzonek z wadami (objawami chorobowymi i  uszkodzonych w stopniu istotnym dla ich dalszego rozwoju).

Kryteria kwalifikacyjne oceny udatności upraw przedstawia poniższa tabela:
 

               


W zależności od stopnia pokrycia i przydatności hodowlanej nadaje się uprawie dwucyfrowy symbol kwalifikacyjny od 1 do 3. I tak uprawa o symbolu:

1-1 jest uprawą bardzo dobrą,
1-2 jest uprawą dobrą,
1-3, 2-1, 2-2, 2-3 są to uprawy zadowalające, które wymagają poprawek bądź uzupełnień.
3-1, 3-2, 3-3 są to uprawy przepadłe, które po analizie podlegają ponownemu odnowieniu.

W tym roku w Nadleśnictwie Maskulińskie zostało ocenionych 164 hektarów upraw 5-letnich i trzeba powiedzieć, że ponad 96% upraw jest uprawami bardzo dobrymi o symbolu 1-1, a to dzięki pracy i zaangażowaniu naszych leśników, którzy pielęgnują je i dbają aby nie zniszczyła ich zwierzyna i owady. Z pięknych upraw powstaną piękne młodniki, a potem drzewostany, które podziwiamy w Puszczy Piskiej.