Asset Publisher Asset Publisher

Zrównoważony rozwój- las wokół nas

Nadleśnictwo Maskulińskie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowało operację  pt. ”Zrównoważony rozwój – las wokół nas”.

Celem projektu było wskazanie miejscowej ludności na środowisko, jako niezwykle cenny dla nas wszystkich obszar i wsparcie kierunku prowadzącego do zrozumienia tego faktu wśród miejscowej ludności. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju, mając na względzie troskę o otaczające nas środowisko staramy się zaszczepić w lokalnej społeczności szcunek do otaczającej nas przyrody.

Ukazanie tak szerokiej gamy zdjęć umożliwiło właściwą promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przekaz jaki zawierają zdjęcia dotyczy  zrównoważonej gospodarki leśnej.  Dostrzec w nich można elementy funkcji gospodarczej- miedzy innymi pozyskanie drewna, jak i ochronnej- wskazującej na szczególnie cenne elementy krajobrazu, jak i społecznej- uzmysławiające społeczeństwu jak wiele miejsc w otaczającej nas Puszczy jest udostępnionych dla społeczeństwa. Dzięki powyższym region nasz tak bogato obdarowany przez naturę zostanie doceniony przez lokalną społeczność, co wpłynie na promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.