Aktualności

Liczna delegacja leśników z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie, a także z Dyrekcji Generalnej LP wzięła udział w uroczystym zapaleniu lampek na choince na Placu św. Piotra w Watykanie. Choinka – dar Lasów Państwowych - została przywieziona z Nadleśnictwa Gołdap (RDLP w Białymstoku), jako bożonarodzeniowa dekoracja Stolicy Apostolskiej.

Wydarzenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza na III Submisję Drewna Cennego i Tartacznego „Drewno Podlasia i Mazur 2015”.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia, zarządzenia.

Sprzedaż drewna, choinek, nasion i sadzonek

Nadleśnictwo Maskulińskie prowadzi sprzedaż wysokiej jakości drewna, sadzonek różnych gatunków drzew leśnych, nasion świerka pospolitego, a w sezonie przedświątecznym również choinek.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie zaprasza wszystkich miłośników polowań do zapoznania się z ofertą łowiecką.

Zagrożenie pożarowe

Mapa zagrożenia pożarowego.

Zakazy wstępu do lasu

Zakazy wstępu do lasu.