Leśna Perła Jezior - Plan rewitalizacji

Ośrodek Wypoczynkowy powstał przed wojną i przez lata stanowił wizytówkę miasta. Ostatnio prowadzony był przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Od kilku lat, ze względu na zły stan techniczny obiektów, ośrodek nie funkcjonował.

Leśna Perła Jezior - Rewitalizacja Ośrodka

Aktualnie naszym priorytetem jest bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo priorytetem

Perła Jezior – Ośrodek Wypoczynkowy na terenie Rucianego - Nidy –powstała przed wojną i przez lata stanowiła wizytówkę miasta. Ostatnio prowadzona była przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Od kilku lat, ze względu na zły stan techniczny obiektów, ośrodek nie funkcjonował.