Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Maskulińskie
Nadleśnictwo Maskulińskie
87 42 41 600
87 42 41 619

Nadleśnictwo Maskulińskie

ul. Rybacka 1

12-220 Ruciane-Nida

NIP: 849 000 44 97

Nadleśniczy
Krzysztof Czaporowski
87 42 41 600
Zastępca Nadleśniczego
Rafał Sienkiewicz
87 42 41 602
Główna księgowa
Danuta Kalinowska
87 42 41 603
Inżynier nadzoru
Janusz Łachacz
87 42 41 606, 696 062 774
Inżynier nadzoru
Jarosław Wawrzyniak
87 42 41 618; 602 488 905
Komendant Straży Leśnej
Leszek Bazydło
87 42 31 137; 698 612 365
Sekretarz
Jacek Schramke
87 42 41 616; 509 700 814

Dział gospodarki leśnej

Sylwia Tarara
Sprzedaż i pozyskanie drewna
Tel.: 87 42 41 612
Paweł Miłosek
Stan posiadania, LMN
Tel.: 87 42 41 611
Anna Ptak
Edukacja leśna, LKP "Lasy Mazurskie", rzecznik prasowy
Tel.: 87 42 41 600, 505 512 122
Agnieszka Skrobol
Edukacja leśna, LKP "Lasy Mazurskie"
Tel.: 87 42 31 010; 723 020 111
Katarzyna Gierad
Hodowla i Ochrona Lasu
Tel.: 87 42 41 611
Janina Czyżyk
BHP, p-poż, łowiectwo
Tel.: 87 42 41 608, 604 970 281
Ksawery Przerwa-Tetmajer
Ochrona przyrody, zagospodarowanie turystyczne
Tel.: 87 42 41 608
Mateusz Skrobol
Sprzedaż i pozyskanie drewna, Lasy niepaństwowe
Tel.: 87 42 41 610
Radosław Miśta
Sprzedaż i pozyskanie drewna
Tel.: 87 42 41 610
Witold Kawecki
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 509 700 620
Michał Południak
Gospodarstwo szkółkarskie
Tel.: 87 42 31 010, 604 292 194
Sławomir Fura
Wyłuszczarnia nasion im. Zdzisława Borońskiego
Tel.: 87 42 31 010, 608 365 995

Dział administracyjno-gospodarczy

Jacek Schramke
Sekretarz
Tel.: 87 42 41 616
Łucja Wawrzyniak
Zasoby mieszkaniowe, sprawy związane z telefonią komórkową i stacjonarną, umundurowanie
Tel.: 87 42 41 613
Rafał Jakubiszyn
Zamówienia publiczne
Tel.: 87 42 41 615
Kamil Sitarz
Gospodarka transportowa
Tel.: 87 42 41 615, 604 192 937
Agnieszka Kręciewska
Budownictwo
Tel.: 87 42 41 615
Karol Łęgowski
Kompleksowa realizacja MRN, środki trwałe, zamówienia publiczne
Tel.: 87 42 41 613

Dział Finansowo-Księgowy

Justyna Sienkiewicz
Płace, plany
Tel.: 87 42 41 604
Paweł Pyrdoł
ZUS, faktury
Tel.: 87 42 41 617
Irena Banach
Księgowanie należności
Tel.: 87 42 41 606
Monika Wierzbicka
Kasa
Tel.: 87 42 41 605

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Ksepka
Sprawy pracownicze i socjalne, wnioski emerytalne, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
Tel.: 87 42 41 609

Stanowisko ds. informatyki

Michał Sitarz
Administrator SILP, BIP, strona internetowa, koordynator polityki bezpieczeństwa
Tel.: 87 42 41 607; 532 596 836

Sekretariat

Alicja Jaworska
Sekretariat: korespondencja, BIP- dane teleadresowe i kontrole, biblioteczka, prenumerata
Tel.: 87 42 41 600

Posterunek Straży Leśnej

Komendant Posterunku: Leszek Bazydło
Szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: 87 42 31 137, 698 612 365
Jerzy Buchacz
Szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: 87 42 31 137, 600 025 659
Gabriel Gryciuk
Szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: 87 42 31 137, 721 610 333