Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK, NASION I SADZONEK

Nadleśnictwo Maskulińskie prowadzi sprzedaż wysokiej jakości drewna, sadzonek różnych gatunków drzew leśnych, nasion świerka pospolitego, a w sezonie przedświątecznym również choinek.

Sprzedaż drewna
Cennik detaliczny sprzedaży drewna  znajdą Państwo poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Handlu i Gospodarki Drewnem, w biurze Nadleśnictwa Maskulińskie, tel.: 87 42 41 610

Sprzedaż choinek
Co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia w Nadleśnictwie Maskulińskie prowadzona jest sprzedaż choinek świerkowych. Choinki w atrakcyjnych cenach można kupić przy siedzibie transportu oraz u leśniczych.

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo Maskulińskie posiada w sprzedaży sadzonki jednoroczne sosny zwyczajnej, dwuletnie: sosny, świerka, modrzewia, olszy czarnej, kruszyny oraz trzyletnie sadzonki olszy czarnej. Cennik sprzedaży sadzonek znajdą Państwo poniżej. W sprawie zakupu prosimy o kontakt z leśniczym szkółkarzem, Michałem Południakiem, tel.: 87 42 31 010, 604 292 194.

Sprzedaż nasion
W sprawie zakupu nasion prosimy o kontakt z kierownikiem Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie, Sławomirem Furą, tel.: 87 42 31 010, 608 365 995.